Hvorfor skal man tage en indfødsretsprøve for at blive dansk statsborger?

Indfødsretsprøven er noget der blev indført af regeringen for at gøre det sværere at blive dansk statsborger. Det er en måde at holde indvandringen nede på et lavere niveau, og indfødsretsprøven bliver derfor brugt som et værktøj til finde ud af, hvilke indvandrere som er kvalificeret til at bo permanent i Danmark, og hvem der ikke er, ifølge regeringen. Der har været stor uenighed og ramaskrig over denne indfødsretsprøve, eftersom at nogle politikere og meningsdannere synes at denne prøveform er ekskluderende.

Andre synes at indfødsretsprøven indeholder spørgsmål som den gængse ikke-dansker ikke har nogen reel mulighed for at svare på, og at mange etniske danskere heller ikke kan svare på dem, da det er meget specifikke historiske spørgsmål. Nogle mener at indfødsretsprøven er malplaceret og ikke giver et indblik i at kunne tilpasse sig samfundet og derfor blive en kvalificeret statsborger, mens andre mener at denne prøve er en god måde at opruste indvandrere med viden så de kan indgå i det danske fællesskab på bedre vilkår. Indtil videre er indfødsretsprøven stadig en realitet, og den vil højst sandsynligt blive ved med at være her, om end i en modificeret form.