Hvad er en indfødsretsprøve (statsborgerskab test) og hvem skal tage den?

Statsborgerskabsprøven er skriftlig.
Statsborgerskabsprøven er skriftlig.

En indfødsretsprøve af 2017 (statsborgerskab test) er en test, hvor indvandrere der ønsker at få statsborgerskab, skal svare på spørgsmål om det danske samfund, kultur og historie. Denne indfødsretsprøve skal beståes for at få dansk statsborgerskab. Det er en såkaldt ’multiple choice-test’ som bliver afholdt to gange om året – en gang i om sommeren og en gang om vinteren. Den bliver for næste gang afholdt i juni 2017 og der er en tilmeldingsfrist i maj 2017.

Anden gang er i december hvor tilmeldingsfristen er i oktober.

Det koster 728,00 danske kroner at tage en test og man skal huske legitimation for at kunne tage testen – legitimation vil sige sygesikringsbevis, pas, kørekort og lignende. Testen foregår på sprogskoler rundt omkring i Danmark og det er også her hvor tilmeldingen foregår. Det er muligt at forberede sig til testen ved at komme på kurser på sprogskolerne.

Testen indeholder 40 spørgsmål, hvor man skal svare rigtigt på mindst 32 af dem inden for 45 minutter for at kunne bestå indfødsretsprøven. Statsborgerskabsprøven er skriftlig.

Indfødsretsprøven blev indført i 2005 som et led i en skærpet udlændingepolitik, for at teste ansøgere (altså indvandrere) i deres viden om det land de er kommet til.