Hvilke regler er der når du skal tage indfødsretsprøven?

Der er nogle regler for hvad man må ikke må når man skal tage indfødsretsprøven.

Det er vigtigt at man ikke kommer for sent, så derfor er det stærkt anbefalet at man møder op i god tid. Prøvelokalet åbner 10 minutter før at prøven begynder, og så har du tid nok til at gøre dig klar.

Der bliver delt prøver rundt til at alle deltagere i prøvelokalet og du må kunne give dine svar på det opgavehæfte du er blevet givet. Det er ligeledes vigtigt at du skriver dit navn, CPR-nummer og prøvenummer på forsiden af din opgave.

Du kan sagtens rette i din opgave imens prøven er i gang, og hvis du skal slette noget, skal det gøres tydeligt ved at du streger det forkerte over. Du må ikke have ordbøger og andre hjælpemidler med til prøven, det vil også sige, at du ikke må medbringe mobiltelefon, heller ikke hvis du bare vil høre musik imens. Du må heller ikke have kontakt med andre deltagere i prøvelokalet mens prøven er i gang. Du skal række hånden op hvis du vil have hjælp af hjælper. Du må ikke forlade din plads uden tilladelse, heller ikke hvis du skal på toilettet. Hvis du ikke overholder disse regler, så kan det medføre bortvisning.