Hvad indeholder lærematerialet til indfødsretsprøven?

Det pensum som man skal læse op på, for at kunne få tilstrækkelig viden til at bestå indfødsretsprøven, indeholder en masse baggrundsviden om samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Lærematerialet indeholder disse emner og punkter, som man skal læse op på, for at kunne tilgå indfødsretsprøven på en kvalificeret måde:

  1. Dansk historie og udvikling fra Vikingetiden hele vejen op til nutiden.
  2. Temaopslag med alt fra Danmarks geografi, sprog, befolkning, Dannebrog-flaget, Kongehuset, Skikke, Mærkedage, Litteratur og lignende.
  3. Det Danske Demokrati, den danske styreform og det danske retssamfund.

Altså skal man vide noget om Danmarks historie, helt fra 700-tallet og helt op til i dag, for at kunne bestå indfødsretsprøven. Man skal vide noget om Anden Verdensskrig, Enevældet, Oplysningstiden og de forskellige krige der skete igennem den danske historie. Dertil skal man også vide noget om Danmarks kultur og geografi, så man er oplyst tilstrækkeligt til at blive anset som værende dansk statsborger.

Som det sidste skal man også vide noget om Danmarks demokrati og velfærdsstat. Man skal altså vide hvordan samfundet fungerer i Danmark og hvilke instanser der er sat i værk. Med disse 3 emnegrupper, mener regeringen, at de er udgør fundamentet for hvad man skal vide for at blive anset som en dansk statsborger.